Rejstříky jsou jen začátek

Samozřejmě, vedeme pro vás všechny potřebné rejstříky.
Ale tím nekončíme, pouze začínáme.

Rejstříky - Notářský Informační Systém

Vygenerujeme za vás dokumenty

Z vašich šablon vygenerujeme dokumenty k Nd nebo NZ.
Automaticky do nich vložíme údaje z databáze.
Povedeme je v evidenci s příslušným Nd nebo NZ.

Vygenerovaný dokument - Notářský Informační Systém

Vyúčtujeme

Podle aktuálního notářského tarifu spočítáme odměnu.
Vystavíme daňový doklad.

Faktura - Notářský Informační Systém

Ohlídáme

Spojíme se s bankou a zkontrolujeme, že všechny
faktury jsou řádně zaplacené.

Platby - Notářský Informační Systém

Dokonalý přehled

V kterýkoli okamžik máte dokonalý přehled o stavu vaší kanceláře.

Dokonalý přehled - Notářský Informační Systém